Bulldozer SD7K

  • Hydro-static Bulldozer SD7K

    Hydrostatisk Bulldozer SD7K

    Halvstyvt upphängt, förhöjt kedjehjul, elektronikmotorn ier, hydrostatisk och kontinuerligt variabel växellåda, matchning med full effekt, automatiskt oberoende kylsystem.