Skördetid för den europeiska marknaden

Harvest Time For European Market

In de senaste årenHBXG har stärkt utvecklingen av den europeiska marknaden. Under de senaste 20 åren har vihålls besöking viktiga marknader i Europa och möte mäktiga agenter till diskutera de långsiktiga samarbetsplaner. HBXG gjorde mångajusteraminnen av de utrustning och prestandas av de produkter enligt behoven hos kunderna på den europeiska marknaden, och gradvis vunnit förtroendet för Europeiska kunder i kraft av sticketle kvalitet och hög kostnadsprestanda för våra produkter. Vi har hade vår egen agenter och lojala kunder. Vår försäljningsvolymen fortsatte att öka år för år, och HBXG successivt utökade marknadsandelen i Europa

Sedan utbrottet av COVID-19 2020 har den europeiska marknaden generellt påverkats i varierande grad. HBXGnoggrant analyserat den faktiska situationens av marknadens, assisterade agenter för att stärka nätverksreklam, försökte utveckla nya kundresurser och förstärkt konstruktion av servicekapacitet, konstruktion av agentsystem och systemkonstruktion av servicedelar. Å andra sidan, HBXG prosmolkd digitalt och intelligent arbete för att förbättra arbetseffektivitetenies. Och vi ständigt förbättra kvaliteten och hastigheten på produkter, tillverkning, service, för att bättre tillgodose affärsutvecklingens behovs.

Harvest Time For European Market1

Tack vare oavbrutna ansträngningar har den europeiska marknaden bibehållit en stadig tillväxt under hela pandemin och skördar gradvis skörden tid. Från januari till september av 2021, HBXG har upprätthållit en stabil vanlig batchförsändelses till den europeiska marknadens, som är förväntas öppna en bredare marknad för företaget och ge mer utrymme för tillväxt. 

Även om den totala tillverkningsnivån och våra produkters konkurrenskraft på den europeiska marknaden har förbättrats under de senaste åren, HBXG fortfarande has ett visst gap från branschens ledande nivå. Som alltid,HBXG kommer att sträva efter att förbättra nivån på produkter och tjänster, ständigt utveckla exportverksamheten och sträva efter en större europeisk marknad på grundval av konsolidering av de ursprungliga kunderna.

Harvest Time For European Market2


Posttid: 30-30-2021